Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

The Wish

I wish
to find what you miss

if is a prince
give him a kiss

but if become frog
there's something wrong

so, I wish won't last long

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου